Vrijdag, 9 november 2018

Groninger Dorpen is rondom de gaswinningsproblematiek volop actief. Dit

artikel is een verzameling van actuele berichten. Hieronder kun je lezen

over het dorpennetwerk Van Onderen, het kenniscongres Veilig Wonen,

het plan van aanpak van de versterking, de inzet van de veiligheidsregio en

het onderzoek Gronings Perspectief.

Van Onderen

Wij werken meer en meer samen met het dorpen-netwerk Van Onderen.

We delen actualiteiten rond schade, versterken en Nationaal Programma

Groningen. Daarnaast bespreken we samen hoe de stem van dorpen beter

gehoord kan worden. Hoe dorpen en dorpsontwikkeling van onderop een

impuls kunnen krijgen. Geïnteresseerd om ook vanuit je dorp aan te

sluiten? Neem dan contact op met Hilda Hoekstra of Maartje Kiep. Het

delen van informatie en goede voorbeelden is ook waar Van Onderen op

inzet. We hopen binnenkort daar concreet meer over te kunnen zeggen.

Wat in Van Onderen ook nadrukkelijk aan de orde komt is de solidariteit in

het gebied. Laten we elkaar vooral op blijven zoeken en samen zoeken

naar verbinding en oplossingen!

Veilig Wonen!

8 november was het kenniscongres Veilig Wonen! bij BuildinG . Een

congres voor bewoners, wetenschappers, organisaties, bouwbedrijven en

overheden. Het beter betrekken van bewoners bij onderzoeken en

onderzoeksvragen was een duidelijk punt van aandacht. Soms was het wat

algemeen, een dieper inkijkje in de Groningse onderzoeken van het

Kennisprogramma Effecten Mijnbouw was fijn geweest, tegelijkertijd was

het de eerste presentatie in Groningen. Vanuit Groninger Dorpen was Inge

Zwerver gevraagd voor het slotpanel. Hoe ontknopen we de wirwar aan

kennis en initiatieven. Het pleidooi was niet zozeer dat er knopen zijn,

maar dat er juist heel veel draden lopen; bewoners, instellingen,

organisaties, overheden etc. Inge brak een lans voor een aantal

herkenbare en open lokale kennisknooppunten. Dan ook letterlijk fysiek in

het gebied zelf, waar alle partijen en bewoners kunnen binnenlopen-

aanhaken-vragen en delen. Lees hier het programma: Programma

Kenniscongres Veilig Wonen!

Versterking

Het plan van aanpak voor de versterking is nog niet openbaar. Zorg dat je

je gemeente of gemeenteraad laat weten hoe je als dorp of buurt hierover

geïnformeerd wil worden. Opnieuw versnipperde informatie doet de zaak

geen goed lijkt ons. Er wordt gesproken over meer lokale bevoegdheden.

Ook daarvan denken we dat het goed is je gemeente te vragen hoe je dorp

of buurt daarin vertegenwoordigd kan zijn. Veel berichtgeving hierover de

afgelopen dagen. BerichtNCG. SodM. Gasberaad.

Veiligheidsregio

De aardbevingsoefening is binnenkort. Op de (vernieuwde) website van

Veiligheidsregio vind je informatie hierover. In de meest recente

nieuwsbrief nr. 3 een korte terugkoppeling van de startbijeenkomst van

het inwonerpanel. De uitnodiging daarvoor stond in ons laatste Nijsblad.

De mensen die op deze avond aanwezig waren, denken met

Veiligheidsregio mee over informatie en tips aan dorpen. Er volgt later

verdere informatie. Is er vanuit jouw dorp in de tussentijd belangstelling,

neem even contact op met ons.

Gronings Perspectief

De kop van het persbericht over het nieuwe rapport van Gronings

Perspectief zegt genoeg. ‘Groningers merken te weinig van aanpak

aardbevingsproblematiek. RUG-onderzoekers concluderen: afnemend

vertrouwen bij zwaarst getroffenen’. Het onderzoek werd gepresenteerd

tijdens het kenniscongres bij BuildinG. Je vindt het persbericht en rapport

hier. Groninger Dorpen zit in de begeleidingscommissie.

Gaswinningsproblematiek Dorpsbelangen probeert de relevante informatie rond de gaswinningsproblematiek zoveel mogelijk bij te houden maar steunt hierbij ook grotendeels op de gemeente Oldambt die ook goed geÏnformeerd is. Soms zijn er gezamenlijke overleggen. Jaarlijks worden we op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Ook steunt Dorpsbelangen op Groninger Dorpen die geregeld informatiebijeenkomsten belegd hierover. Hier willen wij dan ook naar verwijzen. Als u vragen heeft kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Met onze contacten met de gemeente kunnen we mogelijk voor u bemiddelen. Zie de website van de gemeente: https://www.gemeente-oldambt.nl/in-oldambt/versterkingsopgave-oldambt Hieronder volgt een recent artikel van de website van Groninger Dorpen: https://groningerdorpen.nl/nieuws/bijpraten-over-de-gaswinningsproblematiek/   
HEEFT U INSPIRATIE,  WENSEN of SUGGESTIES? (Tips voor ons dorp, wat moet er anders? Wat moet er beter?) Laat het ons weten!