Woensdag 21 september 2016 van 19:30 tot +/- 22:00 uur in 't Trefpunt.

AGENDA PUNTEN DORPSBELANGEN

  • Ingekomen post en mail
  • Financiën
  • Website en communicatie: overleg In1966
  • Vragen/initiatieven uit het dorp: herbestrating Hoofdstraat
  • Actiepunten: burendag/actie zwerfvuil
  • Lopende werkpunten: Stichting Nieuwolda,
    Nieuwolda Duurzaam, gaswinningsproblematiek, jeugd
  • Bestuur, wijzigingen
  • Volgende vergadering: 19/10.

Dorpsbelangen is aanspreekpunt voor bewoners van Nieuwolda, zie ook de planning.

Heeft U ideeën hoe zaken beter/efficiënter geregeld kunnen worden ?, of suggesties over zaken die dringend opgepakt moeten worden?, of wilt U een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Nieuwolda?

Meld het bij Dorpsbelangen of overweeg of een bestuursfunctie iets voor U is.

Wij willen graag dat bewoners van ons dorp meedenken, meedoen met de onderwerpen waar we mee bezig zijn. Als u een vergadering wilt bijwonen kan dat, meldt u vooraf aan bij één bestuurslid

Missie / Planning