Zie ook Inleiding

Missie van Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda :

  • spreekt namens alle dorpsbewoners (zonder last of ruggespraak) en is politiek onafhankelijk,
  • wil bijdragen aan de bevordering van een goed woon- , werk- en leefkwaliteit voor alle inwoners,
  • spant zich in om de invloed van inwoners op hun eigen omgeving te vergroten,
  • stimuleert het gemeenschapsgevoel.

Planning en Prioriteiten

overlegdata 2016, elke 3de woensdag in de maand.

datum inhoudelijk
13jan werkgroep Hertenkamp, meedenken toekomstplannen
21jan bestuurlijk, organisatie vorm
17feb bestuurlijk, nieuwe afspraak contact ambtenaar maken
16mrt jaarverg. voorbereiden
23mrt jaarverg. nieuwe stijl inloopavond
20apr opbouwwerk, gem.buitendienst
18mei bestuurlijk, 
vertegenwoordiger Meldpunt Zorg en Overlast uitnodigen.
15jun opbouwwerk, Politie
jul-aug
geen vergadering i.v.m. vakantie periode.
21sep bestuurlijk
12okt opbouwwerk (2de woensdag)
16nov bestuurlijk
14dec opbouwwerk, Groninger Huis


Opbouwwerker SWO Elzo Bruggers is vaak aanwezig.
Contact ambtenaar gemeente is Harry v/d Poel.

netwerkbijeenkomst bedrijven ?, en netwerkbijeenkomst verenigingen ? Om het jaar.

Dorpsbelangen is lid van :
greksite.wix.com/grek, voor hulp bij de oprichting van een energie Coöperatie.

Website's van Dorpsbelangen Nieuwolda zijn :
www.dorpsbelangen-nieuwolda.nl

www.oldambtwindmolenvrij.nl