Notulen

Dorpsbelangen Nieuwolda vergadert maandelijks, meestal in Dorpshuis 't Trefpunt. Notulen hiervan kunt U opvragen bij de secretaris van Dorpsbelangen.

Afspraak is om de vergadering op de 3de woensdag van de maand te plannen, behalve juli en augustus, de vakantie maanden vergaderen we niet. Als u een vergadering wilt bijwonen kan dat, meldt u dan aan bij één bestuurslid. Wij willen graag dat bewoners van ons dorp meedenken en meedoen met de onderwerpen waar we actief in zijn.