Persbericht.

Gemeentebestuur Oldambt tegen uitbreiding windpark boven Nieuwolda

Het college van de gemeente Oldambt is tegen de uitbreiding van Windpark Zuid in de gemeente Delfzijl. De projectontwikkelaar van het windpark wil hier zestien extra windmolens bouwen op 3,5 kilometer van het dorp Nieuwolda. Onder de inwoners van Nieuwolda is geen draagvlak voor deze uitbreiding.

Klik hier voor het volledige persbericht

Klik hier voor de reactiebrief op het voorontwerp


Motie De gemeenteraad nam op 30 januari 2017 unaniem een motie aan met de strekking dat de gemeente alle middelen moet inzetten om uitbreiding tegen te gaan. Het college heeft de mogelijkheid om te reageren op het voorontwerp van het plan die uitbreiding mogelijk maakt. In een reactie aan de gemeente Delfzijl geeft het college aan dat het plan moet worden heroverwogen, vooral door het ontbreken van draagvlak. 

Bezinning Het college vraagt zich af of het geen tijd is voor herbezinning. Zijn windparken nog wel wenselijk in zo’n klein gebied? Waar onder inwoners steeds minder draagvlak is voor windmolens. De molens worden groter, naar alternatieven wordt amper gekeken, de lusten en lasten zijn ongelijk verdeeld en de eindeloze horizon van Groningen wordt verder aangetast.

 

reactiebrief op het voorontwerp

 

Klik hier voor de volledige reactiebrief op het voorontwerp