Verplaatsing Medisch Centrum de Noordooster

Zoals al langer bekend is zal het Medisch Centrum de Noordooster nog dit jaar uit het voormalig Zorgcentrum Menterne moeten verdwijnen.

Op een druk bezochte bijeenkomst op 15 mei j.l. in Ons Centrum waar het Toekomstplan Wagenborgen werd gepresenteerd, is door mij gepleit om voor de kosten van een verplaatsing het Medisch Centrum dusdanig te faciliteren dat een gezonde exploitatie mogelijk is.  Immers  door het college van B. en W. is eerder al besloten om voor  het nieuwe Gezondheidscentrum in Delfzijl een bedrag te bestemmen van €  100.000,--.  Er is dus sprake van een vergelijkbare situatie. Om nu precedentwerking te voorkomen en het principe te hanteren van “gelijke monniken, gelijke kappen” ligt het in de rede om voor een verplaatsing van het Medisch Centrum dit op een vergelijkbare wijze te faciliteren.

De fractie van Lijst Stulp heeft het belang voor  de inwoners  van Wagenborgen en andere zuidelijke dorpen  onderkend en op de raadsvergadering van 24 mei een motie ingediend waarin het college wordt verzocht om op korte termijn met alle betrokken partijen in overleg te gaan met als doel overeenstemming te bereiken voor een voor alle partijen acceptabele oplossing.

Tot mijn verbazing heeft het college de motie ontraden, waarbij werd gezegd al overleg met partijen te hebben, men er alles aan zal doen om een goede oplossing te vinden, een broedende kip niet gestoord moet worden  en dat het college alle opties open wil houden. Hoezo alle opties open houden? Welke opties zijn dit dan wel?  Dit is niet uitgelegd en door de raad is hier ook niet naar gevraagd.

Al met al nietszeggende antwoorden door het college, waarmee echter door alle andere fracties, en zonder dat aangegeven wordt waarom men tegen zal stemmen, akkoord is gegaan. Onbegrijpelijk maar het wordt volgens mij wel pijnlijk duidelijk dat door een grote meerderheid van de raadsfracties  kennelijk aan de “leiband” van het college wordt gelopen.  En is de “lijfspreuk”  van het gemeentebestuur  “de burger staat centraal” slechts een loze kreet?

De tijd dringt echter wel.  Ik zou dan ook het bestuur van VDW als vertegenwoordiger van de inwoners willen oproepen ook hun mening zowel aan de inwoners , het college van B. en W. en de gemeenteraadsfracties, kenbaar te maken.  Het zal ongetwijfeld bijdragen tot een snelle en goede oplossing.

Albert Brons