Home Dorpsbelangen Agenda Nieuws Verenigingen Nieuwolda Links Contact

Links en verdere info

Gemeente Oldambt- www.gemeente-oldambt.nl Subsidieregeling burgerinitiatieven: Heeft u een goed idee, dan kunt u een burgerinitiatief indienen!De gemeenteraad heeft op 20 juni 2016 de  visie ‘Gemeente Oldambt Verbindt’ vastgesteld. Hiermee wordt onder andere aan (groepen van) inwoners ruimte geboden om met initiatieven te komen die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in dorp of wijk. Bij deze visie is op 26 september door de gemeente de “subsidieregeling burgerinitiatieven 2016-2017” in werking gesteld. Meer informatie over deze regeling vindt u hier. Duurzaamheidslening gemeente: Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Hiervoor stellen wij geld beschikbaar in een fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)  voor Duurzaamheidsleningen. Als huiseigenaar wordt u geconfronteerd met stijgende lasten. U kunt daar wat aan doen door uw woning energiezuiniger te maken. Bent u eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Oldambt en wilt u uw woning verduurzamen, dan kunt u in aanmerking komen voor een Duurzaamheidslening. Met deze lening kunt u energiebesparende maatregelen treffen in en aan uw woning, zoals een zuinige verwarmingsinstallatie, zonnepanelen, gevel-, dak- of vloerisolatie en HR++ glas. Hierdoor daalt uw energierekening, investeert u in de waarde van de woning, wordt het wooncomfort vergroot en neemt het energieverbruik af. Klik hier voor het aanvraagformulier en uitgebreide informatie over deze regeling. Omgevingsvisie gemeente Oldambt: www.gemeente-oldambt.nl/in- oldambt/omgevingswet/omgevingsvisie Oldambtster, infokrant gemeente: www.gemeente-oldambt.nl/in- oldambt/nieuws/oldambtster Het Streekblad: www.hetstreekblad.nl Groninger dorpen: www.groningerdorpen.nl Oldambtcultuur: www.oldambtcultuur.nl
Links